250 فیلم برتر تکمیل شد . در حال ارتقای آرشیو سال ها و سریال ها می باشیم
0
فیلم ۸½

فیلم ۸½

“هشت و نیم” پژوهش درمشکل کارگردانی مشهور است که نمیداند برای فیلم آیندهٔ خود چه موضوعی را برگزیند. …

مدت پخش: 138 دقیقه

سال ساخت:

امتیاز IMDb: 8.1

کلمات کلیدی :
فیلم ۸½
فیلم ۸½
فیلم ۸½
فیلم ۸½
فیلم ۸½
فیلم ۸½
فیلم ۸½
فیلم ۸½
فیلم ۸½
فیلم ۸½
سرور زبان کیفیت لینک ها
سرور زبان کیفیت لینک ها